Over de Outdoor Fitnessclub & de voorwaarden

VRAGEN / OPMERKINGEN?
MAIL ONS! info@outdoorfitnessclub.nl
BEL ONS! 06-83270958

Gezond en fit zijn. Veel energie hebben. Goed voor jezelf zorgen. Wie wil dat niet? Wij helpen je daarbij. Met ons aanbod aan sportieve activiteiten en voedings- en leefstijladvies. Sporten moet leuk zijn en leuk blijven. Wij zorgen ervoor dat elke training draait om plezier en uitdaging. Hoe inspannend het ook was, je hebt na afloop direct weer zin in de volgende workout. Echt, buiten sporten is verslavend leuk.

Zin in BOOTCAMPEN en/of HARDLOPEN?

De Outdoor Fitnessclub biedt verschillende soorten bootcamp- en hardlooptrainingen aan in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Haarlem .

  • Onze BOOTCAMP trainingen zijn gericht op het verbeteren van jouw kracht en conditie.
  • In de HARDLOOPCURSUS leren we je om een betere hardloper te worden.
  • Gaat jouw voorkeur uit naar PERSONAL HARDLOOPTRAINING dan gaan we 1-op-1 aan jouw hardlooptechniek en conditie werken.
  • Speciaal voor vrouwen met borstkanker geven we RCVRY RUN groepslessen.
  • En we bieden een individueel RUNNINGTHERAPIE programma aan voor mensen met burn-out en depressie.

Naast het sporten helpen we jou om op gezond gewicht te komen en te blijven. Met een PERSOONLIJK VOEDINGSADVIES PROGRAMMA en de individuele en motiverende begeleiding van Gediplomeerd GEWICHTSCONSULENTE Belinda als persoonlijke coach om ervoor te zorgen dat jij ook echt blijvend resultaat behaalt.

Samen met jou stellen wij realistische, haalbare doelen. Plezier, gezondheid, resultaat en blessurevrij sporten, het zijn jouw én onze uitgangspunten.

Met een doel
Het enthousiasme en de vakkundigheid van onze goed opgeleide trainers overbrengen om jou te motiveren. Dat is ons doel. Zodat jij gezond, energiek en sportief door het leven gaat, zowel lichamelijk als geestelijk.

FIT, FUN & POWER, dat is waar wij voor staan.

VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer/cliënt meedoet aan trainingen, clinics, cursussen, small groups, evenementen, RCVRY RUN-, runningtherapie- en/of voedingsadvies programma’s bij de Outdoor Fitnessclub.

ALGEMEEN
1. Een bootcamp abonnement en een 10-rittenkaart bij de Outdoor Fitnessclub (verder te noemen OFC) is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van OFC.
2. Een intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.
3. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer/cliënt voor deelname aan een of meer trainingen of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden, worden geweigerd.

AANSPRAKELIJKHEID
4. OFC is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden/cliënten ontstaan voor, tijdens of na een training, clinic, cursus, RCVRY RUN-, runningtherapie- of voedingsadvies programma of andere activiteiten.
5. Ook tijdens evenementen die door OFC georganiseerd zijn geldt dat OFC niet aansprakelijk is voor schade, letsel, blessures en/of beperkingen.
6. Ook is OFC niet aansprakelijk voor schade, letsel, blessures en/of beperkingen bij toeschouwers, kinderen of andere introducees die meekomen met een lid of leden van OFC.
7. Het is niet toegestaan te trainen, deel te nemen aan activiteiten onder invloed van drank en/of drugs.
8. Op OFC rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s)/cliënt(en) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Vervolgens geschiedt deelname aan de trainingen en andere activiteiten geheel op eigen risico van de deelnemers zelf en is OFC niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van training(en).
9. OFC is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer/cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
10. OFC is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer/cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer/cliënt.
11. Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. OFC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

BOOTCAMP
12. Met je OFC bootcamp maandabonnement of 10-rittenkaart mag je onbeperkt meedoen aan alle bootcamptrainingen die OFC geeft, met uitzondering van de clinics, cursussen, RCVRY RUN-, runningtherapie- en voedingsadviesprogramma’s en andere speciale activiteiten waarvoor aparte deelnamekosten gelden.
13. Je bootcamp maandabonnement gaat in direct na aanmelding, waarvan je per email een bevestiging ontvangt. We incasseren het abonnement via een automatische incasso achteraf in de laatste week van elke maand.
14. Het bootcamp maandabonnement is per maand schriftelijk opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Na ontvangst van schriftelijke opzegging wordt deze door OFC schriftelijk bevestigd.
15. Een bootcamp 10-rittenkaart gaat in na aanmelding, waarvan je per email een bevestiging en betaalverzoek ontvangt. De 10-rittenkaart wordt vooruit betaald en is 4 maanden geldig.

ANNULERING / VERHINDERING VAN CLINICS, CURSUSSEN, PERSONAL TRAINING, RCVRY RUN-, RUNNINGTHERAPIE- en VOEDINGSADVIES AFSPRAKEN
16. Een door OFC bevestigde inschrijving voor een clinic, cursus, RCVRY RUN-, runningtherapie- of voedingsadvies programma is definitief. Een clinic, cursus, RCVRY RUN-, runningtherapie- of voedingsadvies programma wordt vooruit in rekening gebracht. Slechts in geval van ziekte of blessure is de inschrijving in overleg met OFC te annuleren tot één week voor de startdatum van de clinic, cursus, RCVRY RUN-, runningtherapie- of het voedingsadvies programma.
17. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn, dient hij/zij de trainer/coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is OFC gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Deelnemers/cliënten verklaren zich door inschrijving bij OFC akkoord met de inhoud en strekking van de bovenstaande voorwaarden en regels.

Outdoor Fitnessclub

OFC PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Outdoor Fitnessclub verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Intake/gezondheidsverklaring
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@outdoorfitnessclub.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
De Outdoor Fitnessclub verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je te adviseren over deelname aan de trainingen

Hoe lang we gegevens bewaren
De Outdoor Fitnessclub zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
De Outdoor Fitnessclub verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Outdoor Fitnessclub gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@outdoorfitnessclub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De Outdoor Fitnessclub zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
De Outdoor Fitnessclub neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@outdoorfitnessclub.nl.