Over de Outdoor Fitnessclub

Even voorstellen

Ik ben Belinda de Ridder, eigenaresse van de Outdoor Fitnessclub en Atletiekunie gecertificeerd hardlooptrainer. Sinds 2016 train ik individuele sporters en groepen in de Haarlemmermeer. Hardlopen is mijn passie. Mijn favoriete afstand is de halve marathon. Ik vind niets mooier dan mijn sporters in te wijden in hardlooptechniek en ze beter, sneller en meer ontspannen te laten hardlopen, met minder kans op blessures. Hardlopen bij de Outdoor Fitnessclub is hardlopen met een grote glimlach.

Hardlooptrainster Belinda de Ridder
Hardlooptrainster Belinda de Ridder (rechts)

Belinda de Ridder: “Gezond en fit zijn. Veel energie hebben. Goed voor jezelf zorgen. Wie wil dat niet? Ik help je daarbij. Met ons aanbod aan sportieve trainingen. Hardlopen moet leuk zijn en leuk blijven. Ik zorg ervoor dat elke training draait om plezier en uitdaging. Hoe inspannend het ook was, je hebt na afloop direct weer zin in de volgende training. Echt, buiten sporten is verslavend leuk. Samen met jou stel ik realistische, haalbare doelen. Plezier, gezondheid, resultaat en blessurevrij sporten, het zijn jouw én mijn uitgangspunten.

Mijn doel is dat jij gezond, energiek en sportief door het leven gaat, zowel lichamelijk als geestelijk.”

Hardlopen bij de Outdoor Fitnessclub in de Haarlemmermeer
Hardlopen bij de Outdoor Fitnessclub in de Haarlemmermeer
ONZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer/cliënt meedoet aan trainingen, cursussen en/of evenementen van de Outdoor Fitnessclub (OFC).

Algemeen

1 Een intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.

2 Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer/cliënt voor deelname aan een of meer trainingen of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden, worden geweigerd.

Aansprakelijkheid

3 OFC is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij deelnemers/cliënten ontstaan voor, tijdens of na een training of andere activiteiten.

4 Ook tijdens evenementen die door OFC georganiseerd zijn geldt dat OFC niet aansprakelijk is voor schade, letsel, blessures en/of beperkingen.

5 Ook is OFC niet aansprakelijk voor schade, letsel, blessures en/of beperkingen bij toeschouwers, kinderen of andere introducees die meekomen met een cliënt of deelnemer van OFC.

6 Het is niet toegestaan te trainen, of deel te nemen aan activiteiten onder invloed van drank en/of drugs.

7 Op OFC rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s)/cliënt(en) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.

8 Vervolgens geschiedt deelname aan de trainingen en andere activiteiten geheel op eigen risico van de deelnemers zelf en is OFC niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van training(en).

9 OFC is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer/cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

10 OFC is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer/cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer/cliënt.

Annulering/verhindering

11 Een door OFC bevestigde inschrijving voor een hardloopgroep/cursus, runningtherapie programma, of een evenement is definitief. Slechts in geval van ziekte of blessure is de inschrijving in overleg met OFC te annuleren tot één week voor de startdatum van de activiteit.

12 Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn voor een personal training of runningtherapie training, dient hij/zij de trainer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is OFC gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Deelnemers/cliënten verklaren zich door inschrijving c.q. aanmelding bij OFC akkoord met de inhoud en strekking van de bovenstaande voorwaarden en regels.