Word bootcamp lid van OFC!

Schrijf mij in als bootcamp lid

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Telefoonnummer in geval van nood

IBAN-nummer

Rekening op naam van

Welk abonnement kies je?

Ik ga akkoord met de voorwaarden

Neem de tekst over om spam te voorkomen
captcha

VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer/cliënt meedoet aan trainingen, clinics, cursussen, Masterclasses, small groups, lessen, evenementen, runningtherapie- en/of voedingsadvies programma’s bij de Outdoor Fitnessclub.

ALGEMEEN
1. Een bootcamp abonnement en een 10-rittenkaart bij de Outdoor Fitnessclub (verder te noemen OFC) is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van OFC.
2. Een intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.
3. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer/cliënt voor deelname aan een of meer trainingen of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden, worden geweigerd.

AANSPRAKELIJKHEID
4. OFC is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden/cliënten ontstaan voor, tijdens of na een training, clinic, cursus, Masterclass, runningtherapie- of voedingsadvies programma of andere activiteiten.
5. Ook tijdens evenementen die door OFC georganiseerd zijn geldt dat OFC niet aansprakelijk is voor schade, letsel, blessures en/of beperkingen.
6. Ook is OFC niet aansprakelijk voor schade, letsel, blessures en/of beperkingen bij toeschouwers, kinderen of andere introducees die meekomen met een lid of leden van OFC.
7. Het is niet toegestaan te trainen, deel te nemen aan activiteiten onder invloed van drank en/of drugs.
8. Op OFC rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s)/cliënt(en) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Vervolgens geschiedt deelname aan de trainingen en andere activiteiten geheel op eigen risico van de deelnemers zelf en is OFC niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van training(en).
9. OFC is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer/cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
10. OFC is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer/cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer/cliënt.
11. Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. OFC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

BOOTCAMP
12. Met je OFC bootcamp maandabonnement of 10-rittenkaart mag je onbeperkt meedoen aan alle trainingen die OFC geeft, met uitzondering van de clinics, cursussen, Masterclasses, runningtherapie- en voedingsadviesprogramma’s en andere speciale activiteiten waarvoor aparte deelnamekosten gelden.
13. Je bootcamp maandabonnement gaat in direct na aanmelding, waarvan je per email een bevestiging ontvangt. We incasseren het abonnement via een automatische incasso achteraf in de laatste week van elke maand.
14. Het bootcamp maandabonnement is per maand schriftelijk opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Na ontvangst van schriftelijke opzegging wordt deze door OFC schriftelijk bevestigd.
15. Een bootcamp 10-rittenkaart gaat in na aanmelding, waarvan je per email een bevestiging en betaalverzoek ontvangt. De 10-rittenkaart wordt vooruit betaald en is 4 maanden geldig.

CLINICS, CURSUSSEN, MASTERCLASSES, RUNNINGTHERAPIE- en VOEDINGSADVIES PROGRAMMA’S
16. Een door OFC bevestigde inschrijving voor een clinic, cursus, Masterclass, runningtherapie- of voedingsadvies programma is definitief. Een clinic, cursus, Masterclass, runningtherapie- of voedingsadvies programma wordt vooruit in rekening gebracht. Slechts in geval van ziekte of blessure is de inschrijving in overleg met OFC te annuleren tot één week voor de startdatum van de clinic, cursus, Masterclass, runningtherapie- of het voedingsadvies programma.

PERSONAL TRAINING, MASTERCLASS, RUNNINGTHERAPIE- en VOEDINGSADVIES PROGRAMMA’S
17. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn, dient hij/zij de trainer/coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is OFC gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Deelnemers/cliënten verklaren zich door inschrijving bij OFC akkoord met de inhoud en strekking van de bovenstaande voorwaarden en regels.

Outdoor Fitnessclub